4/10/10

φύση Vs πόλη

        Ελαιογραφία 20εκ*25εκ που χαρακτηρίζεται μάλλον ως προσχέδιο παρά ως ολοκληρωμένο έργο. 
          Η "πόλη" - εντούτοις - θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Άλλης κλίμακας και, κυρίως, άλλου πολιτισμού.


      

Δεν υπάρχουν σχόλια: