4/10/10

αερικό           Ακρυλικά σε καμβά, 20εκ*30εκ. 
           Αυτά τα μικρά έργα, λειτουργούν θαυμάσια ως προσχέδια μεγαλυτέρων αφού το μικρό μέγεθος παρέχει εποπτεία και έλεγχο της σύνθεσης.
           Η μεγέθυνση, εάν και όταν ακολουθήσει, είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: