13/11/10

Μαλλιά κουβάρια

  Πρόκειται για σπουδή εκ του φυσικού συνδυασμένη με κολάζ επιζωγραφισμένο.
         Κατά τη δημιουργία του έργου σίγουρα δεν σκεπτόμουν «μαλλιά κουβάρια»...

         Ο τίτλος προέκυψε εκ του αποτελέσματος.

 Πάντως αν οι τίτλοι των ζωγραφιών δημιουργούν εσκεμμένα συνειρμούς, τα ίδια τα έργα δημιουργούν ακούσιους και ανεξέλεγκτους από το δημιουργό συνειρμούς. 

 Καλό αυτό.

 Παράλληλες πορείες.
        50*70 εκατοστά, χαρτόνι, ακρυλικά, κολάζ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: